Twentse Storm

Conceptontwikkeling

Je hebt de strategie helder, de ‘why’ geformuleerd en de stip op de horizon gelegd. Maar dan? Hoe kom je dan van een strategiebepaling naar een tastbaar en concreet concept? Een concept is vergelijkbaar met een kookboek. Het is voorzien van alle benodigde ingrediënten en een recept om er uiteindelijk een goede maaltijd van te maken.

Conceptontwikkeling heeft alles te maken met vorm, kleur, beeldtaal, schrijfwijzer en ideeën voor de uit te werken communicatiemiddelen. Hoe klinkt het, hoe ziet het eruit en hoe is de onderlinge samenhang. Bij conceptontwikkeling wordt vaak gesproken over de ‘tone-of-voice’ en look-and-feel.

Conceptontwikkeling is ook wel de brug tussen strategie en de praktische invulling. Het doel is ook om de nieuwe richting vorm te geven in een ‘prototype’. Een concept is geen idee maar een vorm van het idee, de waarde ontstaat pas na de uitrol. Een concept is een passende verpakking. Hoe ga je het verhaal uitdragen? In welke vorm en wat vertel je dan precies? Wat is dus in de inhoud van je verhaal. Een concept biedt houvast en geeft de richtlijnen voor de uit te rollen communicatiestrategie.