Twentse Storm

Case: Herpositionering

Buro Schuite

Buro Schuite stond voor de uitdaging om zich beter te profileren. De identiteit was nogal achterhaald en ze hadden een weinig onderscheidende positionering. Tevens zagen ze in dat, met een toekomstbestendige strategie, een krachtige merkidentiteit helpt om succesvoller, invloedrijker en innovatiever te zijn. Waarbij de communicatiestrategie van push naar pull verschoven moest worden, dus meer communiceren vanuit de medewerker met haar kennis.

Strategie

Twentse Storm starte met een uitgebreid strategisch traject om de merkidentiteit op te halen. Waarbij de visie, missie en kernwaarden werden opgehaald en vertaald naar een aangescherpte positionering. Vervolgens hebben we een verdiepingsslag gemaakt in de klantsegmenten op basis van sessie waardepropositie ontwerp en hebben we fieldresearch gedaan dmv enkele diepte interviews met een aantal klanten van Buro Schuite. Vanuit deze informatie hebben we een strategie bepaald en een actieplan opgesteld voor de communicatiestrategie (als we onze klanten kennen, hoe gaan we deze dan bereiken, aanspreken en verleiden).

Concept

Vanuit de bepaalde strategie werd een vertaalslag gemaakt naar een passend en verfrissend totaalconcept. Waarbij werd gestart met het ontwerp van de visuele identiteit (logo en huisstijl). Daarnaast werd er een volledig stijlconcept ontwikkeld voor de look and feel, vorm en kleurgebruik, beeldtaal, fonts- en icoongebruik en hebben we een voorstel uitgewerkt voor de diverse communicatie zoals de website en de sociale media kanalen.

Creatie

Nadat de nieuwe identiteit was doorvertaald in de diverse uitingen hebben we een nieuwe en uitgebreide website ontwikkeld. We zijn gestart met het uitwerken van een wireframe die vervolgens werd uitgewerkt naar een uitgebreid grafisch webontwerp. Hierbij is goed gekeken naar user-interface en user-experience. De conversie van de site was een zeer belangrijk aspect. Ook hebben we een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van de content, de fotografie hebben we in co-creatie met een professionele fotograaf opnieuw ingevuld.

Activatie

Na het bepalen van de strategie en het neerzetten van het fundament start de activatiefase. We zullen het nieuwe ‘merk’ verhaal moeten gaan uitdragen, mensen aanspreken, informeren en binden. De vraag is dan: Wat gaan we wanneer communiceren? Op basis van een kanalen & contentstrategie stellen we in overleg met de ambitieuze dames van Buro Schuite een een marketingkalender op. Deze kalender geeft ons samen houvast voor de algehele marketingcommunicatie en voorkomt adhoc reageren.