Twentse Storm

Case: Herpositionering

Cirex

CIREX Foundry stond voor de uitdaging om zich beter te profileren. De identiteit was sterk verouderd en ze hadden een weinig onderscheidende positionering. Tevens zagen ze in dat een krachtige merkidentiteit helpt om succesvoller, invloedrijker en innovatiever te zijn. De communicatiestrategie werd verschoven, van push naar pull. Dit betekende dat er meer gecommuniceerd moest worden vanuit toevoegde waarde en kennis.

Strategie

Twentse Storm is gestart met een strategisch traject met de diverse afdelingen binnen het bedrijf (MT, engineers en projectbureau). Op deze manier hebben we de merkidentiteit opgehaald. Vanuit de nieuwe visie, missie en kernwaarden is ook de profilering aangescherpt. Vervolgens hebben we diepte interviews afgenomen met een aantal medewerkers en afdelingen binnen CIREX. Zo hebben we de gewenste identiteit vastgesteld en draagvlak gecreëerd.

Concept

Vanuit de bepaalde strategie en gewenste identiteit is er een vertaalslag gemaakt naar een passend en verfrissend concept. We zijn gestart met het ontwerp van een totaal nieuwe visuele identiteit (logo en huisstijl). Daarnaast is er een stijlconcept ontwikkeld voor de look and feel, vorm en kleurgebruik, beeldtaal, fonts- en icoongebruik. Ook hebben we een voorstel uitgewerkt voor de diverse communicatie zoals de website en de interne en externe doorvertaling.

Creatie

Nadat de nieuwe identiteit was gevormd werd deze op een projectmatige manier doorvertaald naar alle communicatiemiddelen en uitingen. Instore, outstore, online en offline. Naast de visuele uitingen hebben we aan de hand van een schrijfwijzer ook vorm en inhoud gegeven aan de content. Deze content is volledig door ons geperfectioneerd en geplaatst in de zeer uitgebreide website. Bij het ontwerp en de realisatie van de website is goed gekeken naar de user-interface en user-experience. De conversie van de site was een zeer belangrijk aspect. Ook hebben we een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van de content. De fotografie en beeldbewerking hebben we in eigen beheer gerealiseerd.

Bekijk de website

Activatie

Inmiddels is de nieuwe huisstijl volledig doorvertaald en draait de website al een aantal maanden. We kunnen stellen dat dit heeft bijgedragen aan de stijging van de aanvragen. Mede daardoor zijn we gestart met een optimalisatie traject om de website nog gebruiksvriendelijker te maken. Hierbij werken we op basis van statistieken en maken we gebruik van tools als hotjar en A- en B-testing. Dit geeft ons de nodige data en houvast tijdens het optimaliseren van de website. Zo blijven we waarde toevoegen.