Twentse Storm

Case: Campagne

’t Groothuis Hengelo

’t Groothuis is een nieuwbouwproject aan de rand van het centrum van Hengelo. Hier worden 7 stadsvilla’s en 21 appartementen gerealiseerd, nadat in 2011 de
eerste fase al succesvol is afgerond. Om de verkoop van ‘fase 2’ van het nieuwbouwplan een boost te geven, organiseerden we speciaal hiervoor een evenement.

Groothuis Hengelo

Strategie

Omdat we al veel voor Project ’t Groothuis hebben gedaan kennen we de klant en het project al goed. In de beginfase staan we vooral stil bij de vragen: “Wat is het doel van het evenement? Wie willen we bereiken? En hoe gaan we dat doen?”

Groothuis Hengelo

Concept

Zodra we de bovenstaande vragen en antwoorden duidelijk hebben, gaan we aan de slag. We beginnen met brainstormen, bedenken en uitwerken van een concept voor het evenement. Hieruit ontstaat de naam ‘Groot Wonen Evenement’; een evenement waarbij de beleving voorop staat. We willen de bekendheid van ’t Groothuis vergroten en mensen die interesse hebben in een Stadsvilla of Appartement aanspreken. We willen ze informeren over de vele mogelijkheden van de woningen en over hoe het is om op ’t Groothuis te wonen. En tegelijkertijd willen we ze de gelegenheid geven om op een laagdrempelige manier te kunnen praten met deskundigen zoals de ontwikkelaar, de makelaars, keukenleverancier en Vereniging van Eigenaren. Mensen die al een woning hebben gekocht zijn aanwezig en ook de buren die er al een tijdje wonen laten hun gezicht zien tijdens het evenement. Ook is er de mogelijkheid om d.m.v. virtual reality een kijkje te nemen in het appartement dat je op het oog hebt.

Groothuis Hengelo

Creatie

Het concept werd uitgewerkt. De vorm werd bepaald, de middelen bedacht en vormgegeven en er werd nagedacht over de organisatie van het evenement. We zoeken een partij die de faciliteiten kan leveren. Denk aan de tenten, tafels, springkussen, etc. We regelen de aankleding van het evenement, er wordt een heuse Barista geregeld en ook voor de kinderen is er vertier aanwezig. Voor de communicatie rondom en tijdens het evenement hebben we twee interviews afgenomen. Eén met een gezin dat al een aantal jaren woont op ’t Groothuis en één met een echtpaar dat een appartement op ’t Groothuis heeft gekocht. De interviews worden verwerkt in een krantje, samen met de belangrijkste informatie over het nieuwbouwplan.

Groothuis Hengelo Groothuis Hengelo

Activatie

Omdat we natuurlijk willen dat er zoveel mogelijk geïnteresseerden op het evenement afkomen is het van belang dat het onder de aandacht komt van de doelgroep. Hiervoor zetten we onder andere social media in. We maken een evenement aan op Facebook en posten structureel (soms gesponsorde) berichten in de aanloop naar het evenement. We zien het bereik hierdoor groeien en er wordt over gepraat. Ook adverteren we in het Hengelo’s Weekblad en sturen de buren een persoonlijke uitnodigingsbrief.

De dag van het evenement breekt aan. De zon breekt door, en het wordt een gezellige, goed bezochte en succesvolle dag! De makelaars zijn tevreden, de bezoekers enthousiast en wij kijken terug op een mooie en succesvol afgeronde opdracht.

Groothuis Hengelo Groothuis Hengelo