Twentse Storm

Case: Positionering

Hofwerkt

Gemeente Hof van Twente heeft zich als doel gesteld om in 2030 in de top 10 te staan qua netto participatiegraad, dus een situatie waarbij zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente een ‘werkend’ bestaan hebben en een inkomen genereren. Hoe gaan we dit bereiken?
Dat was de vraag die aan Twentse Storm werd gesteld.

Strategie

De strategie die we hierbij voor ogen hadden was gericht op onderzoeken, doen, leren en ervaren (lean), oftewel beginnen met kleine stappen, KPI’s zichtbaar maken en monitoren en bijschaven tot een gewenst resultaat wordt behaald. We hebben met betrokkenen een werkgroep gevormd en aan de hand van een tweetal sessies zijn we samen aan de slag gegaan met de waardepropositie, empathie mapping en hebben persona’s geschetst.

Concept

Uit deze sessies kwam naar voren dat het project “Hofwerkt” duidelijk zichtbaar moest zijn en onder de aandacht moest komen bij stakeholders, ondernemers, verenigingen, etc. Er werd door ons een titel voor dit project bedacht en een communicatieconcept ontwikkeld. Hierbij moest er geen versnippering plaats vinden, maar het moest duidelijk zijn dat de gemeente de afzender was, waarbij ook de betrokkenheid van Werkplein Twente zichtbaar moest zijn.

Creatie

Het concept is doorvertaald in de benodigde middelen, er werd een website ontwikkeld met succesverhalen, een passende nieuwsbrief (zowel print als mail) en een toolbox voor de vertegenwoordiger van dit project. Deze toolbox bevatte onder andere een tabletpresentatie, presentatiemateriaal en intakeformulieren.

Bekijk de website