Twentse Storm

Case: Communicatie strategie

Nijboer

Nijboer had geen consistente manier van communiceren, daarbij was de manier waarop dit ook gebeurde sterk verouderd. Dus aan ons de opdracht om de crossmediale communicatie op één lijn te brengen. Een eenduidig, herkenbaar ‘als Nijboer’ en sterk verhaal. Zowel in beeld als tekst.

Strategie

We zijn gestart met het ophalen van het merkverhaal, wat is de “Why” van Nijboer, wat is de visie en missie. Ook hebben we de kernwaarden aangescherpt. Nijboer maakt maatwerk op het gebied van hoogwaardige interieurconcepten. Het draait bij Nijboer om vakmanschap, maatwerk en energie(k). De propositie werd als volgt geformuleerd: “Nijboer maakt binnen bijzonder”

Concept

We hebben een concept ontwikkeld voor de totale en algehele communicatiestrategie, communiceren vanuit toegevoegde waarde, oplossing en kennis. Het concept bevat een complete doorvertaling van de in te zetten middelen waarbij de look and feel is gerestyled, met nieuwe fonts, basiskleuren en vormelementen. Een heel eigen beeldconcept voor alle vormen van fotografie als ook een concept voor de copy, hiervoor is een passende schrijfwijzer opgezet. Dit totale concept biedt houvast en geeft richtlijnen aan de uit te rollen onderdelen zoals de website, de social media kanalen en e-mailings.

Creatie

Op basis van het concept is er het nodige doorvertaald, de fotografie is vernieuwd, de site is helemaal van scratch af aan opgebouwd.
Hierbij werd nauw samengewerkt met Velten Media die de technische realisatie voor zijn rekening nam. De hele uitstraling is nu consistent en professioneel zo neergezet dat dit past bij de propositie van Nijboer.