Twentse Storm

Case: Communicatie Strategie

Ter Hoek

Hoe kan Twentse Storm van toegevoegde waarde zijn om Ter Hoek te ondersteunen bij de ontwikkeling van een krachtige (merk)identiteit en een heldere positionering, welke een essentiële bijdrage moet gaan leveren aan het succes van Ter Hoek. Dat was de vraag die bij ons kwam te liggen. Deze nieuwe positionering zou moeten worden doorvertaald in alle uitingen en middelen die Ter Hoek inzet om de markt aan te spreken.

Strategie

We zijn gestart met het ophalen van het merkverhaal, de missie en visie het waarom, hoe en wat van Ter Hoek. Daarnaast zijn de kernwaarden aangescherpt. Er zijn meerdere sessie aan vooraf gegaan om te komen tot de kern, dit hebben we met zowel medewerkers, klanten en directie opgehaald en samen uitgezet in een prachtige profilering..Ter Hoek: Technologieleider. Altijd op zoek naar de beste oplossing en het creëren van nieuwe oplossingen. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling en het aangrijpen van nieuwe ontwikkelingen een belangrijke factor binnen Ter Hoek. Ter Hoek investeert in nieuwe technologie en is altijd op zoek naar het beste talent.

Concept

We hebben een concept ontwikkeld voor de totale en algehele communicatiestrategie. Communiceren vanuit kennis en dat met passende en professionele uitstraling. Het concept bevat een complete doorvertaling van de in te zetten middelen waarbij de look and feel is vernieuwd en een nieuwe logo en nieuwe stijl is ontwikkeld. Ook is er een bijpassend en professioneel beeldconcept ontwikkeld voor alle fotografie, animaties en video’s. Dit totale concept geeft richting en houvast aan de uit te rollen onderdelen zoals de website, de brochures, de beurspresentaties en social media activiteiten.

Creatie

Op basis van het nieuwe concept is alles doorvertaald. De fotografie is vernieuwd, een corporate video opgenomen en gemonteerd en bijpassende animaties zijn ontwikkeld. Dit alles is verwerkt een website is van scratch af aan is opgebouwd. Daarnaast is gehele uitstraling is ook intern en extern consistent doorvertaald.

Bekijk de website

Activatie

De activatiefase is deels opgezet om nieuwe leads aan te trekken en Ter Hoek op de kaart te zetten. Maar ook om de juiste mensen aan te trekken vanuit de arbeidsmarkt. Er werd een marketingplan opgesteld met daarin verschillende onderdelen zoals social media, video’s en beurzen. Tijdens deze gaan we ook regelmatig om tafel om te evalueren en te optimaliseren. De website is zodoende al een aantal keren geoptimaliseerd. Dit draagt bij aan een betere Google ranking.