Twentse Storm

Case: Herpositionering

Vicon

Vicon is onderdeel van de Deense Kverneland Group en levert machines op het gebied van land en akkerbouw. Vicon was op zoek naar een meer eigenzinnig karakter. Vanuit een aanscherpt merkverhaal moest er een nieuwe, passende identiteit worden ontwikkeld.

Strategie

We zijn gestart met een inventarisatie van de wensen, ambities en ideeën van de corporate organisatie (Kverneland). Hierbij hebben we het merkkarakter en de kernwaarden opgehaald en vertaald naar een aangescherpte positionering. Deze positionering moest passen naast die van Kverneland, maar ook voldoende onderscheidend zijn.

Concept

Vanuit een uitgebreid omschreven merkverhaal en klantsegment werd een vertaalslag gemaakt naar een nieuw concept. Het bestaande logo en een aantal stijlelementen moesten behouden blijven. Daar omheen hebben we een concept ontwikkeld voor de look and feel, vorm en kleurgebruik en de beeldtaal. Vervolgens hebben we een voorstel uitgewerkt voor verschillende communicatiemiddelen.

Creatie

Nadat het nieuwe merkconcept zijn definitieve vorm had bereikt werd ons gevraagd dit te vertalen naar een ‘brandmanual’. Vicon werkt internationaal vanuit meerdere landen aan hun marketingcommunicatie. Hiervoor was het noodzakelijk de nieuwe merkidentiteit vast te leggen in een handboek met richtlijnen voor het gebruik van alle in te zetten middelen. Naast richtlijnen voor de vorm, stijl, fonts en verhoudingen werd er ook een uitgebreid beeldconcept ontwikkeld. Deze beeldtaal is voor Vicon erg bepalend voor het merkkarakter. We hebben de composities bepaald, de beeldopbouw, en de diverse nabewerkingen van elk beeld vastgelegd.

Activatie

Naast een handboek met richtlijnen hebben we ook allerlei templates en formats mogen uitwerken voor diverse uitingen zoals brochures, prijslijsten, posters, banners etc. Het was een mooi traject waarbij we als ‘Twents’ bureau werden uitgedaagd om ook internationaal te opereren. Regelmatige skypecontacten als ook fysieke bezoeken vielen van beide kanten erg in de smaak. Inmiddels werken de onderliggende vestigingen als ook de nodige dealers aan hun marketingcommunicatie op basis van ons concept. Er wordt nog steeds regelmatig vanuit Denemarken in nauw overleg met Twentse Storm toegezien op de doorvertaling hiervan.